ÉPÜLETENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNYOK

2012.01.11.

ÉPÜLETENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNYOK

Épületek energetikai tanúsítása, auditálását, hétköznapi nevén az épületek "zöldkártyájának" vagy energia tanúsítvány elkészítését is vállaljuk magas színvonalon rövid határidővel.


AJÁNLATOT ITT KÉRHET -->

Épületek energetikai tanúsítása, auditálása.

A Magyar Közlöny 96. számában megjelent 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályozza az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítását, hétköznapi nevén az épületek “zöldkártyáját”.

  Hogy néz ki egy Minőségtanúsítvány és mire figyeljünk oda?

A 2013. január 1-jén hatályba lépő, az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet szerint az energetikai tanúsítványokat egy elektronikus alkalmazás igénybevételével az energetikai tanúsító köteles a Dokumentációs Központ részére megküldeni. Az e-tanúsítás az Országos Építésügyi Nyilvántartás részeként működő alkalmazás, melynek célja az energetikai tanúsítványok országos, elektronikus, hiteles nyilvántartása.  A központi rendszer a feltöltött adatok alapján elvégzi a tanúsítvány automatikus, formai és számszaki ellenőrzését, a tanúsítványok hitelesítését és nyilvántartásba vételét. Ennek eredményeképpen a feltöltött tanúsítvány kap egyedi azonosítókat (HET- számot és egy QR kódot), amely alapján azonnal ellenőrizhető vállik a hitelessége!

Minta tanúsítványunkat itt tekintheti meg és bővebben az azonosításról itt olvashat --->

 Mikor, milyen épület esetén van szükségem az épület energetikai tanúsítványra (zöld kártyára)?

 • Minden új, építésügyi  hatósághoz beadott haszálatbavételi engedély megkérésekor mellékelni kell

 • az épület (lakás, lakóház, üzlet, iroda) tulajdonjogát ellenérték fejében átruházzák (az 50m2 -nél kissebb lakásokra is), vagy

 • bérbe adásnál 

 • 250 m2, vagy ennél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén.


Mikor, mire nem kell az energia tanúsítvány?

 • az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre

 • az önálló, más épülethez nem csatlakozó, 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre

 • a legfeljebb 2 évi használatra szánt felvonulási épületre, fólia- vagy sátorszerkezetre

 • a hitéleti célra használt épületre

 • a nem lakás céljára használt alacsony energiaigényű olyan mezőgazdasági épületre, amelyben a levegő hőmérséklete a fűtési rendszer üzemideje alatt nem haladja meg a 12 °C-ot vagy négy hónapnál rövidebb ideig kerül fűtésre és két hónapnál rövidebb ideig kerül hűtésre

 • műhelyre vagy az ipari területen lévő épületre, ha abban a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m2, vagy a fűtési idényben több, mint húszszoros légcsere szükséges, illetve alakul ki.

 • a használatba vételi engedélyt (bejelentést) megelőző tulajdon-átruházás esetén;
 •  ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt;


Milyen minősítési osztályok vannak?

A rendelet az épületek energetikai minőségi osztályozására 13 fokozatot ír elő. A vizsgált épület, illetve önálló rendeltetési egység összesített energetikai jellemzője és a viszonyítási alap arányának százalékban kifejezett értéke alapján az önálló rendeltetési egység minőségi osztályának betűjele és szöveges jellemzése az alábbi táblázat szerinti.

 

ABC
1.BesorolásAz 1. pont szerinti százalékos viszonyMinőségi osztályának szöveges jellemzése
2.AA++<40Minimális energiaigényű
3.AA+40-60Kiemelkedően nagy energiahatékonyságú
4.AA61-80Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelménynél jobb
5.BB81-100Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő
6.CC101-130Korszerű
7.DD131-160Korszerűt megközelítő
8.EE161-200Átlagosnál jobb
9.FF201-250Átlagos
10.GG251-310Átlagost megközelítő
11.HH311-400Gyenge
12.II401-500Rossz
13.JJ>500Kiemelkedően rossz

Mi az épületek energetikai auditálása?

Egyfajta hatástanulmány, amelyek az épületek használatából eredően kerülnek meghatározásra.
Az auditálás magában foglalja a javaslattételeket és a javasolt változtatások hatásait is valamint a változtatások befektetésének megtérülési idejét is.


Mikor van szükség Auditálásra?

Kétféle esetben lehet szükség Auditálásra.
Az első eset, mikor a tulajdonos szeretné megtudni, hogy mivel lehetne energetikai megtakarításokat véghezvinni a létesítményen a leggazdaságosabban, valamint kíváncsi a befektetés megtérülésére.
A másdik eset a rendeletben előírt kötelező audi, a harmadik pedig a pályázatokhoz kötődő audit.


AJÁNLATOT ITT KÉRHET -->

VONATKOZÓ FONTOSABB RENDELETEK:
 
KORMÁNYRENDELETEK:
 
176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet
az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
 
 
 
MINISZTERI RENDELET:
 
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról
vissza